De KastanjeHoeve

U kunt bij ons terecht voor:

Sportmassage

Longeren

Zadelpasservice

Magneetveld therapie

 

Magneetveld


Uitleg van Magneetveld Therapie

Therapie gebruik makend van een pulserend magnetisch veld (PMF) is een relatief nieuwe en erg effectieve vorm van fysische therapie. Het is geen wonder, maar simpelweg een fysische (of beter gezegd een biofysische) methode die gebruikt wordt voor het versnellen van therapeutische doelen.


PMF is een zeer efficiënte en simpele therapie methode. Door het dier in zijn geheel of plaatselijk te behandelen met een pulserend magnetisch veld kunnen de cellulaire functies aanzienlijk verbeterd worden. Het pulserende magnetisch veld heeft een hoge biologische effectiviteit en wordt op medisch gebied gebruikt als therapie en als diagnose middel.


Magnetische velden kunnen niet geabsorbeerd worden. Daarom is het moeilijk veldvrije gedeeltes te creëren als de magnetische velden door een materiaal gaan. We maken onderscheid tussen paramagnetische substanties, waarin een concentratie van de magnetische veldlijnen plaatsvindt en diamagnetische substanties waarin een decentralisatie van de veldlijnen plaatsvindt.


Het lichaam is slechts heel licht diamagnetisch en paramagnetisch; beter gezegd, het is neutraal. Dit betekent dat op het moment dat de veldlijnen het organisme, of delen ervan raken, ze dwars door deze gebieden heen gaan. In vergelijking met bekende methodes, is dit de eerste belangrijke ontdekking. Binnen het magnetisch veld worden alle delen van het lichaam volledig gepenetreerd door de veldlijnen.


Menselijke en dierlijke organismen bestaan uit een grote hoeveelheid cellen die elektrisch functioneren. Als er geen elektrische spanning meer in de cel aanwezig is, is de cel niet langer levensvatbaar. De cellen hebben een restpotentiaal dat nodig is voor de normale stofwisseling.


Zieke of beschadigde cellen hebben een veranderd restpotentiaal. Als de ionen (elektrisch geladen deeltjes in de omgeving van de cel) terechtkomen in een pulserend magnetisch veld, zullen ze beïnvloed worden door het ritme van de pulsen. Het restpotentiaal van de cellen is evenredig met de ion-uitwisseling die plaatsvindt op het celmembraan.


De ion-uitwisseling is ook verantwoordelijk voor het zuurstofverbruik van de cel. Een pulserend magnetisch veld kan de ion uitwisseling op het celniveau dramatisch beïnvloeden en daarmee het zuurstof verbruik van de zieke of beschadigde weefsels beduidend verbeteren. De achteruitgang van het zuurstofverbruik is een bekend probleem in verschillende medische richtingen, vooral in gevallen van slechte genezing en gewrichtsontstekingen.


De aandoeningen waar de magneetveldtherapie gebruikt kan worden zijn o.a.:

- Botbeschadigingen en breuken

- Pijnlijke en stijve spieren

- Pees en band problemen

- Ontstekingen

- Chronische pijn

- Circulatie problemen

 

Uit klinische experimenten weten we dat het pulserend magnetisch veld vrijwel onmiddellijk pijn kan verminderen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de toegenomen partiële zuurstofdruk in de weefsels; door de toename van de plaatselijke doorstroming en door de snelheid van de capillaire bloedstroom. Dit vermindert de opeenstapeling van de bouwstoffen, veroorzaakt door de versmalde bloedvaten en verminderde bloedstroom. (doorgegeven via het sympathisch zenuwstelsel).Het bovenstaande duidt aan dat er vele gebieden zijn waarbij magneetveld therapie te gebruiken is, maar het zegt niets over contra-indicaties. Er zijn geen absolute contra-indicaties wat betreft magneetveld therapie met uitzondering van gevallen van bloedingen of wanneer elektrische implantaties worden gebruikt. In tegenstelling tot chemische medicijnen is er geen kans op een overdosis. In ieder geval niet binnen de veldsterkte, die op dit moment gebruikt wordt voor behandelingen.De PMF therapie is een therapie waarbij geen warmte vrijkomt, daarom kunnen alle implantaties (behalve pacemakers) behandeld worden. PMF therapie wordt gebruikt om de genezing te versnellen van paarden waarbij pinnen en metalen platen op de botten geplaatst zijn. Er wordt geen warmte in de implantaties geproduceerd. Daarnaast zijn alle implantaties niet magnetisch. Breuken kunnen behandeld worden, zelfs door het gips heen, omdat magnetische velden door alle materialen heen gaan.Het therapeutisch effect van een behandeling blijft ongeveer zes tot acht uur aanwezig. Dit duidt aan dat de meeste gevallen meerdere behandelingen per dag vereisen. Na vijf tot tien dagen kan de behandeling gereduceerd worden tot één behandeling per dag of om de andere dag. In chronische of extreem moeilijke gevallen kan dit langer duren. Ervaring met de toepassing van deze therapie heeft aangetoond dat de genezingstijd van vele van de ‘normale’ verwondingen sterk verkort wordt. Het is gebleken een mogelijke therapie te zijn voor die patiënten die geen resultaat hebben bij andere therapieën of voor patiënten die nadeel ondervinden van de bijwerkingen van andere therapieën.